४ वर्षे स्नातक तह वि.ए., वि.वि .एस. , वि.एड. दोस्रो वर्षको नियमित / आँशिक तथा ३ वर्षे वि.ए. आँशिक र प्राइभेट आँशिक परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७९ को २०८० सालमा सञ्चालन हुने ४ वर्षे स्नातक तह वि.ए., वि.वि .एस. , वि.एड. दोस्रो वर्षको नियमित र आँशिक तथा ३ वर्षे वि।ए। आँशिक र प्राइभेट आँशिक परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुले यस क्याम्पसमा मिति २०८० जेठ मसान्तसम्म फाराम भर्नुहुनु सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
परीक्षा फाराम भर्दा अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेसन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
थप जानकारीको लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
परीक्षा शाखा
9842848775
9851010556