४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०८० सालमा संचालन हुने मानविकी व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तह चौथो वर्ष B.A., B.B.S. र...

Read More

३ वर्षे स्नातक तह BA तेश्रो वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

3 years BA III year patrila Exam Form...

Read More

3 वर्षे स्नातक तह BA प्रथम वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

3 years BA 1 year patrila Exam Form...

Read More

Notice regarding filling up the exam form for M.Ed./MSSEd. 2nd Semester 2080

Notice_regarding_filling_up_the_exam_form_for_M.Ed.-MSSEd._2nd_Semester_2080...

Read More

Notice regarding filling up the exam form for M.Ed./ MSSEd. 4th Semester 2080

...

Read More

४- वर्षे स्नातक तह दोस्रो बर्ष नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि आवेदन फारम भर्ने सूचना

४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना ! त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्ष...

Read More

स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको प्रवेश परीक्षा, भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

M.Ed._MSSED_Entrance_Notice_2080...

Read More

Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A & B.Ed. 1st Year -2080(Only for Regular Students)

...

Read More

Invitation for Bid Solukhumbu Multiple Campus, Salleri, Solukhumbu

...

Read More

सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्ष 2080 को भर्ना सम्बन्धी सूचना !

विगत ३१ वर्षदेखि योग्य, दक्ष र अनुभवी शिक्षकहरुद्वारा शिक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएको यस सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०८०÷०८१ मा स्नातक तह B.A., B.Ed. र BBS प्रथम वर्षको भर्ना कार्यक्रम ...

Read More

Format of Collaborative Mini Research Proposal

...

Read More

सहकार्यात्मक लघु अनुसन्धान प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

...

Read More

Call for Peer-Reviewed Articles !

...

Read More

४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०८० सालको ४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा दिने मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायतर्फका नियमित परीक्षार्थीहरुले यस क्याम...

Read More

कक्षा ११ मा भर्ना सम्बन्धी सूचना !

विगत ३१ वर्षदेखि उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान, संचालन र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको साथै योग्य दक्ष एवम् अनुभवी शिक्षकहरुद्वारा अध्यापन भइरहेको सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पसमा यसै शैक्षिक सत्र...

Read More

स्नातकोत्तर तह एम्.एड्. प्रथम सेमेस्टर र तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !

२०८० साल श्रावण/भाद्र महिनामा सञ्चालन हुने शिक्षाशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित स्नातकोत्तर तह एम्.एड्. प्रथम सेमेस्टरका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फाराम...

Read More

तेस्रो वर्षको परीक्षा फारम भराउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना !

स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा फाराम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र भरिसक्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । थप जानकारीको लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नुहोला । परीक्षा शाखा 984284...

Read More

४ वर्षे स्नातक तह वि.ए., वि.वि .एस. , वि.एड. दोस्रो वर्षको नियमित / आँशिक तथा ३ वर्षे वि.ए. आँशिक र प्राइभेट आँशिक परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७९ को २०८० सालमा सञ्चालन हुने ४ वर्षे स्नातक तह वि.ए., वि.वि .एस. , वि.एड. दोस्रो वर्षको नियमित र आँशि...

Read More

४ वर्षे (स्नातक तह) चौथो वर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७९ सालमा संचालन हुने शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्काय तर्फका स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा दिने नियमित...

Read More

स्नातक तह प्रथम वर्ष २०७९ नियमित तर्फको परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७९ सालको ४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा दिने मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्काय तर्फका ...

Read More

Notice regarding filling up the exam form for M.Ed. 4th Semester 2079

M.Ed._4th_Semester_Form_Fillup_Notice_2079...

Read More

स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको भर्ना कार्यक्रम शैक्षिक वर्ष २०७९/०८० को सूचना !

...

Read More

परीक्षा फाराम भर्न सम्बन्धी सूचना !

चार वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष ( B.Ed.,B.A. तथा BBS) आंशिक तर्फका परीक्षा फाराम मिति २०७९ पौष ८ गतेसम्म रजिष्ट्रेशन नम्बर 2019 सम्ममात्र भएका आंशिक परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा फाराम भरिसक्...

Read More

VacencyAccouncements

The college has established a public information cell. The Public Information Cell publishes the information relating to the academic, administrative and financial information with the following conte...

Read More

Parents Day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu...

Read More

Dashain Programs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu...

Read More

BhanuJayanti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu...

Read More

School Ralley on Environment Day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu...

Read More