Introduction to Mechi-Kali Global Campaign

Nepal spreads in 77 districts from the River Mechi in the east to the River Mahakali in the west. This campaign is named as Mechi-Kali Global Campaign because it aims to involve Nepalese citizens from Mechi to Mahakali as well as the citizens from 25 different nations to mark the 25th anniversary of the establishment of the campus. The first of its kind, this campaign is going to be novel, historic and experimental. The Campaign will provide opportunities for talented, diligent but economically deprived Nepali students across the nation to study technical and vocational subjects, as well as for the students from home and abroad to study Bachelor in Travel, Tourism and Mountaineering Studies (BTTMS) and Master in Travel, Tourism and Mountaineering Studies (MTTMS). The campaign will run for five years from 2019 to 2024.

_

** Mechi Kali Globle Campaign Introductory Booklet 2024

 

मेची–काली विश्व अभियान परिचय

नेपाल पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदीको अङ्गालोभित्र ७७ जिल्लामा फैलिएर रहेको छ । यस अभियानमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका ७७ वटा जिल्लाका नागरिकहरूलाई सहभागी गराइने भएकोले मेची–काली र क्याम्पस २५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा विश्वका विभिन्न २५ राष्ट्रका नागरिकहरूलाई पनि सहभागी गराइने हुँदा यस अभियानको नाम मेची–काली विश्व अभियान राखिएको हो । यो अभियान विश्वमा नै पहिलो, नौलो, ऐतिहासिक र प्रयोगमूलक हुनेछ । यो अभियानले मेधावी तर आर्थिक रूपले कमजोर नेपालभरिका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्च शिक्षा र विशेष गरी विदेशी र स्वदेशी विद्यार्थीहरूलाई स्नातक Bachelor of Travel, Tourism and Mountaineering Studies  (BTTMS) र स्नातकोत्तर Masters of Travel, Tourism and Mountaineering Studies  (MTTMS) का विषयहरू अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ । यो अभियान वि.सं. २०७५ देखि वि.सं. २०८० सम्म ५ वर्ष सञ्चालन गरिनेछ ।

**Mechi Kali Globle Campaign Introductory Booklet 2080